Tudta-e? / Tudja-e?  

Tudja-e az olvasó, hogy II. András királyunk 20 000 fős keresztes haddal megérkezvén a Szent Földre nem kezdte mészárolni az ellenfelet, hanem egymás nyakába borultak. Mert kiderült: szentföldi ellenfeleink magyar ajkú rokonaink. A pápa ki is átkozta II. Andrást. (Ezúttal már másodszor, s most már a teljes magyar néppel egyetemben. Még ennél is árulkodóbb, hogy II. András Jeruzsálem királya lett.)


"Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség"

Tudja-e az olvasó, hogy Jeruzsálem neve is magyar, nem rég még így is írták: Hierosólyom. Igaz a hier régi módon írt szavunk, ma: har, jelentése "felmagasló", innen e hegynevek: Hargita, azaz Har-gita, Har-sányi hegy stb. Tehát Jeruzsálem=felmagasodó, magasságos sólyom. Sólyom pedig a szentlélek madara, pontosabban isten lelkének megszemélyesítője, de azt hiszem, ezt nem kell részleteznem egy magyarnak. (Solymár tehát névrokona Jeruzsálemnek: a sólyom okán.)

Tudje-e, hogy Galilea régies írása, Galha-goim (Azaz a gójok városa. Kik voltak a gójok? Gój mindenki aki nem zsidó származású.)

Tudja-e az olvasó, hogy a Bibliában is "ömlesztve" sorjáznak magyar szavak, nevek. Pl. Aba, Ámos, Arad, Árpád, Béla, Dalajás, Éber, Eper, Ér, Erdei, Gál, Gáth, Húr, Hús, Jósafa, Juta, Kácor, Kádár, Kállai, Kedes, Kenéz, Kászi-fia, Keszed, Kis, Kóc, Kút, Lúd, Más, Moholi, Pára, Perec, Sallai, Sárai, Sáros, Szabad, Szalka, Szárai, Széled, Szemes, Szin, Só, Sófai, Súr, Tábor, Tél-Harsa, Torma, Úr, Uri stb. Tessék csak felütni a Bibliát! Horvát István írja 1825-ben ("Rajzolatok a magyar nemzet legrégiebb történetei"-ből, Pest, 1825): "Pözsög a" Szent Írás mindenfelé a "régi Magyar nevektől és régi Magyar írásmódtól. Ti éjjel-nappal Szent Írást olvasó Rokonim! Hogyan nem vettétek ezeket észre a" sok század alatt!?

Tudja-e az olvasó, hogy egykor négy nagy országunk is volt, mégpedig egy időben? Az egyik a Kaukázus alatt, a Kaspi-tenger és az Ararát között volt. E területen két Zab nevű folyó van még ma is, nem messze tőlük pedig még ma is láthatók a térképen ilyen földrajzi nevek: Vajk és a Tündérek hegy, Kangavár, Almás. Krónikáinkban ez az országunk hol Eviláth, hol Hunnia néven szerepel. Az itt élő eleink nyelvét leginkább az igazolja, hogy az 1200-as években magyar nyelvű papokat kértek a pápától. Kaukázus északi oldalán is volt egy országunk, mégpedig szintén Árpád-házi királyság, 1200 körül még állt. (Királyaink az 1200-as évekig leveleztek velük.) Legnevesebb királya szlávosan írva: Jeretyán, magyarul Gyertyán, s ezen országunk fővárosának neve már eleve önmagáért beszél: Magyar. (Az 1700-as évek közepén még láthatók voltak palotáinak romjai.) Továbbá az sem szerepel a tankönyvekben, hogy Kiev neve is magyar szó: Kev, azaz köv=kő. Álmos itt élt hosszú ideig, s még a IX. századi nagy kievi magyar építkezések vezetőinek nevét is tudjuk: Cseke és Keve kapitányok). Volt egy negyedik is országunk is: ide ment Juliánusz barát. Az eddig leírtakból pedig már sejthető, hogy miért csak e Juliánusz-féle országunkról hallhatunk: mert ez a Juliánusz-féle magyar hon van legmesszebb a "művelt világtól". 

 

Tudja-e, MIT MONDANAK NYELVÜNKR?L A KÜLFÖLDIEK???   K_L_I_K_K__I_D_E_! 

 

Tudja-e, hogy kik támogatták az emberi génkutatási felméréseket? Tudtad-e hogy magyarok élnek több ponton szétszórva a Földön? Tudtad azt, hogy többször is voltak ilyen felmésrések? Tudtad-e, hogy kiírthatatlanok vagyunk?             

"A montreáli McGill Egyetem kiváló professzora Wilder Penfield néhány évvel ezelőtt (1) megbízatást kapott a Rockefeller Alapítványtól, hogy kutassa ki és bizonyítsa be van-e és m e l y i k az a génfajta, amely földünkön alapvető gén. Ez lett volna a feladat, amelyre az egyetemi tanár óriási, millió dolláros támogatást kapott. A ki nem mondott, de valódi célja volt a kutatási feladat-adásnak, hogy a szemita gént találják meg mint ilyen felsőbbrendű gént... Hosszú évek után meg is találták a keresett gént, de nem egyet. Kettőt!..."    Ha bővebben is érdekel:  _1_

Ismétlés: FINUGOR? NEM!, SZKÍTA & HUN VILÁG!, A MAGYAR NÉP REJTÉLYES EREDETE ÉS NYELVE, AZ ŐSNYELV

TITOKZATOS MONDÁINK, BETYÁRVILÁG, BULCSU HADJÁRATAI!, VÉRSZERZŐDÉS, ÖLTÖZKÖDÉS (896 AD),

A MAGYAR GESZTÁK - SZKÍTÁK VAGY HUNOK?, AZ ŐSI ÍRÁS ÉS NYELV EREDETE ÉS HELYE!,

 

Oldalmenü
Naptár
Diavetítő